110-lecie chóru

Będzie to wyjątkowy rok dla Chóru Mieszanego "LUTNIA", działajacego przy Chorzowskim Centrum Kultury. W sierpniu tego roku przypadać będzie 110 rocznica powstania ówczesnego Towarzystwa Śpiewu, będacego naszym poprzednikiem. Radzi jesteśmy, że możemy kontynuować idee naszych założycieli - śpiewem chwalić język polski, ojczystą mowę i służyć śpiewem społeczeństwu miasta. Stosowne uroczystości jubileuszowe pragniemy zorganizować w listopadzie, dziękując naszej patronce, św.Cecylii za opiekę i wstawiennictwo przez wszystkie lata istnienia.

Patronat Honorowy nad Jubileuszem 110-lecia chóru objęli:

Prezydent Miasta Chorzów
Chorzowskie Centrum Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury

 

Urząd Miasta Chorzów 


Patronat Medialny nad Jubileuszem 110-lecia chóru objęli: 

Sponsorzy Jubileuszu110-lecia chóru :

Chorzowskie Centrum Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury

       

 

EUVIC Euvic Inc.
ul. Przewozowa 32
44-100 GLIWICE


KRAKFIN Systemy Planowania i Zarządzania 

MATSERWIS Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone | Chór Mieszany "LUTNIA" w Chorzowie 2011