Wydarzenia

03.03.2018

2018-03-02_śp. Andrzej Kostrzewa


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego dyrygenta Chóru SERAF-BARBARA, śp. Andrzeja Kostrzewy. Ponad 37 lat dyrygował chórzystami parafii św. Antoniego i św. Barbary w Chorzowie. Wniósł wielki wkład w działalność obu zespołów, dobrze zapisał się na polu propagowania chorzowskiej chóralistyki i społecznej pracy, najpierw w Polskim Związku Chórów i Orkiestr a następnie w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr.
Najbliższej Rodzinie, Krewnym, Przyjaciołom a nade wszystko Chórzystom, składamy szczere wyrazy współczucia po śmierci Męża, Ojca, Brata i Dyrygenta.

Cześć Jego pamięci!!!
Dyrygent, Zarząd i Chórzyści Chóru Lutnia przy Chorzowskie Centrum Kultury

Wszelkie prawa zastrzeżone | Chór Mieszany "LUTNIA" w Chorzowie 2011