Wydarzenia

21.11.2017

2017-11-21 ŚW. CECYLIA

Dla każdego chóru dzień 22 listopada jest wielkim wydarzeniem. Uroczyście obchodzimy wtedy wspomnienie naszej patronki i orędowniczki u Boga - św. Cecylii. Organizowane są tego dnia koncerty chóralne, spotkania i nabożeństwa. Popularne "Cecylki" cieszą się w środowisku chóralnym wielką estymą, nic więc dziwnego, że na spotkania te zapraszane są rodziny chórzystów, dawni śpiewacy czy oficjalni goście. Kończący się powoli rok kalendarzowy jest okazją do dokonania krótkiego podsumowania z działalności chóru, podziękowania wszystkim za wkład pracy dla dobra zespołu, wreszcie uhonorowania zasłużonych chórzystów i działaczy. "Cecylka" jest także doskonałą okazją by chórzyści wspólnie świętując, spotkali się przy jednym stole. Na dalszy plan odchodzą wtedy troski  kłopoty dnia codziennego.


Chorzowska LUTNIA swoje tegoroczne świętowanie rozpoczęła już w ... wigilię wspomnienia swojej Patronki. Do Chorzowskiego Centrum Kultury Zarząd chóru zaprosił chórzystów z rodzinami i gości. Cieszyliśmy się obecnością wicedyrektor placówki pani Jolanty Motyki, jak również przedstawicieli Wydziału Kultury Urzędu Miasta Chorzów - pani Beaty Kaczmarek i pana Adama Lapskiego. Śląski Związek Chórów i Orkiestr reprezentował sekretarz tej organizacji druh Andrzej Wójcik. Obecni byli członkowie honorowi i wspierający LUTNIĘ.
Uroczyste obchody ku czci św. Cecylii rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie Hymnu "Niby echo spoza świata". Zebranych powitał prezes chóru druh Janusz Karaś, który w dalszym słowie pokrótce podsumował 11 miesięcy pracy chóru. Podziękował wszystkim chórzystom za rzetelną pracę, która w tym roku skutkowała m. in. zdobyciem I miejsca na Festiwalu Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT w Piekarach Śląskich. Zasługa w tym wielka dyrygenta Łukasza Szmigiela, skupionego nad poprawnym wyrazem artystycznym zespołu.
Kulminacyjnym punktem świętowania był sympatyczny moment uhonorowania czwórki chórzystów Certyfikatem Godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego, będącym formą podziękowania Krystynie Kokot, Renacie Niechoj, Stefanowi Kokot i Henrykowi Szopa, za długoletnią działalność chóralną i społecznikowskie zacięcie. Certyfikaty przyznane zostały uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Chórzyści ze wzruszeniem odebrali z rąk sekretarza Wójcika stosowne zaświadczenie informujące wszem i wobec, iż Związek nagradza ich za wybitne zasługi dla amatorskiego ruchu chóralnego na Śląsku.
Wyróżnionym podziękowali również dyrygent i prezes. Z ich rąk odebrali kwiaty i figurki św. Cecylii wykonane artystycznie przez druhnę Joannę Duda. W imieniu nowych Heroldów podziękował druh Henryk Szopa szczycący się 64 letnim stażem śpiewaczym. Tytuł ten będzie inspiracją i motorem do dalszej pracy dla dobra chóru i Związku - powiedział, co wywołało entuzjazm zebranych na sali.
Jeśli w tym wieku ma się ochotę działać społecznie, to nie jest jeszcze tak źle z tym naszym ruchem, prawda? Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy z uznaniem obserwują artystyczną drogę LUTNI. „Jesteście Państwo dostrzegani w mieście i cieszą nas wszystkie Państwa sukcesy, podtrzymywanie tradycji chóralnej zapoczątkowanej przez waszych poprzedników. Swoją działalnością piszecie ciąg dalszy pięknej historii zasłużonego dla miasta chóru" - mówiła przedstawicielka Wydziału Kultury UM pani Beata Kaczmarek. Sekretarz Wójcik gratulując chórowi wysokiej formy śpiewaczej apelował, by agitować miłośników śpiewu i muzykowania do wstępowania w szeregi śląskiej rodziny chóralnej. "Tylko w ten sposób, mając młodych u swego boku, zdołamy przetrwać i zaszczepić pasją śpiewaczą kolejne pokolenia" - powiedział sekretarz Związku. Gratulacje w imieniu Dyrekcji Chorzowskiego Centrum Kultury złożyła wicedyrektor Jolanta Motyka. Życzyła chórzystom kolejnych udanych sezonów śpiewaczych, wielu koncertów i zawsze pełnej widowni słuchaczy.
Po części oficjalnej, przy zastawionym stole trwała wspólna biesiada, rozmowy i śpiewy.
Nazajutrz w chorzowskiej parafii Ducha Świętego ks. prob. Grzegorz Kotyczka modlił się wspólnie z chórzystami w intencji chóru LUTNIA, prosząc za przyczyną patronki śpiewu chóralnego św. Cecylii o potrzebne łaski, siły i zdrowie dla członków chóru i udanego świętowania jubileuszu 110-lecia LUTNI jaki obchodzony będzie w przyszłym roku.
2017-11-21-ŚW. CECYLIA (2).jpg 2017-11-21-ŚW. CECYLIA (4).jpg 2017-11-21-ŚW. CECYLIA (5).jpg 2017-11-21-ŚW. CECYLIA (7).jpg pani Kaj- członek honorowy.jpg
2017-11-21-ŚW. CECYLIA (3).jpg 2017-11-21-ŚW. CECYLIA (6).jpg 2017-11-21-ŚW. CECYLIA (1).jpg 2017-11-21-kosciół Ducha św. msza za LUTNISTÓW.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone | Chór Mieszany "LUTNIA" w Chorzowie 2011